ALCHYMISTA – Paulo Coelho

Splnit si svůj sen. Něco, po čem touží každý z nás. Lidé mají své sny a jedině když si je splní, jsou opravdu šťastní. To je poselství knihy Alchymista.

CESTA ZA POKLADEM
Chlapec Santiago jednoho dne zanechá svých studií a rozhodne se stát pastýřem ovcí, protože chce poznat svět. Chodí po rodné Andalusii, pase ovce a čte knihy. Dvě noci po sobě se zdá stejný sen o zakopaném pokladu u egyptských pyramid. Sen ho nakonec natolik ovlivní, že se rozhodne zakopaný poklad hledat. Prodá stádo a za utržené peníze odpluje do Afriky. Tak začíná jeho pouť za snem. Putování pouští není jednoduché, do cesty se mu staví hned několik překážek, které však Santiago překoná. Na konci své cesty pochopí, že se mu námaha vyplatila. Příběh se na první pohled může zdát obyčejný, jedná se však
o psychologický román a putování pastýře je protkáno velkými myšlenkami. Jsou to myšlenky Paula Coelha, které radí neztrácet naději a neopouštět od svých snů. Každý má svůj vlastní příběh a jeho srdce mu napoví, jaký osud naplní.

MAGICKÝ REALISMUS
Autor Paulo Coelho se řadí ke spisovatelům magického realismu. Jedná se o moderní proud prózy, který skutečnost vykládá magickým a mytologickým způsobem. V publikacích se většinou prolíná svět nadpřirozený se světem reálným, který je těžké od sebe rozeznat. Sami hrdinové mýtické věci vnímají jako přirozené a nepátrají po jejich vysvětlení. Za stěžejní dílo magického realismu je považováno Sto roků samoty od Gabriela Garcíi Márqueze.

COELHOVO DIVOKÉ MLÁDÍ
Brazilský spisovatel vedl divoký život. V mládí měl problémy s drogami a patřil mezi hippie. Rodina mu psaní neschvalovala, a proto ho z počátku posílala do psychiatrické léčebny, kde podstoupil elektrošokovou terapii. Poté se přiklonil ke katolictví a vykonal pouť do Santiaga de Compostela, o které napsal své první dílo. Nyní jsou jeho knihy velmi oblíbené a myšlenkami, které obsahují, se řídí lidé z celého světa.