Dotace mají na dalších šest let zelenou

Pokud chcete ušetřit, teď se vám to může podařit s Novou zelenou úsporám. Právě běží její třetí výzva. Podle statistik Ministerstva životního prostředí pouhé dva měsíce od spuštění další výzvy dotačního programu vyřídili úředníci 1 587 žádostí za více než 343 milionů korun. Program sdružuje nejen výrobce a dodavatele, ale také projektanty a specialisty na energetiku. S vyřízením dotace vám tak může pomoci tým odborníků. Nebude to ale zadarmo.

Jako při každé žádosti o dotaci i v případě Nové zelené úsporám budete potřebovat odbornou dokumentaci. Nutností je také splnění přesně daných podmínek. Za vypracování projektu odborníky tak můžete zaplatit od 15 do 35 tisíc korun. Část z tohoto poplatku vám ale program vrátí zpět.

KDO MÁ NA DOTACI NÁROK?
Příjem žádostí o dotace na rodinné domy byl zahájen 22. října loňského roku. O dotaci tak v současnosti může požádat každý, kdo je vlastníkem rodinného domu. Může jít jak o fyzickou, tak právnickou osobu.

KDO DOTACI POSKYTUJE?
Finanční podporu například na zateplení domu poskytuje Ministerstvo životního prostředí, dotace jsou administrovány Státním fondem životního prostředí. Právě je aktivní takzvaná třetí výzva dotačního programu, která se týká snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, tedy zateplování, výměny oken a dveří, ale i zateplování podlahy.

Další možností je čerpat podporu na výměnu neekologických zdrojů tepla za šetrné varianty nebo výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem. Požádat mohou ale i ti, kdo plánují stavět nový dům. Fond totiž kromě výše zmíněného podporuje i výstavby domu s nízkou energetickou náročností. Podle serveru finance.cz stát plánuje do konce šestiletého období rozdat až 27 miliard korun. Program podporuje například i pořízení solárního systému na ohřev vody nebo fotovoltaické elektrárny. Se státním příspěvkem můžete vybudovat i systém větrání s rekuperací tepla, tedy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

KDY A JAK JE MOŽNÉ O PODPORU ŽÁDAT?
Nová zelená úsporám poběží až do 31. prosince 2021, kdy je možné ještě naposledy podat žádost. Žádosti o dotace v programu se pak podávají výhradně elektronicky. Zájemci si tak musí na webových stránkách programu vyhledat elektronický formulář.
Žádat je možné nejen před a v průběhu, ale i po realizaci úprav podporovaných státním fondem. Poprvé jde o kontinuální výzvu, o dotace lze tedy žádat průběžně až do roku 2021.

KOLIK MŮŽETE DOSTAT?
Celková výše dotace je omezena na 50 % řádně doložených způsobilých výdajů
a je vyplácena až zpětně. Tak jako tak tedy musíte počítat s tím, že budete mít výdaje. Na jeden rodinný dům lze uplatnit pouze jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci různých úprav, které patří k jedné z podporovaných skupin programu.

CO BUDE POTŘEBA VČAS VYŘÍDIT?
Na webových stránkách mohou žadatelé o dotace najít kompletní seznam podmínek a závazných pokynů, které je potřeba dodržet, aby byl příspěvek zpětně schválen
a vyplacen. Je třeba si ohlídat všechny podmínky a termíny. Počítejte s tím, že papírování se bohužel nevyhnete.

HISTORIE DOTAČNÍHO PROGRAMU
Nová zelená úsporám navazuje na dotační program dříve nazvaný Zelená úsporám, který byl spuštěn v roce 2009. Server finance.cz uvádí, že za tu dobu rozdal majitelům rodinných a bytových domů přes 20 miliard korun. Celkem tak bylo podle Státního fondu životního prostředí České republiky podpořeno přibližně 80 tisíc projektů. V nové kontinuální výzvě se počítá ještě s vyšším číslem. Podporu tak získá podle odhadů přes 100 tisíc projektů.

KDO TO VŠECHNO ZAPLATÍ?
Program je financován z prodeje emisních povolenek, peníze tak do něj proudí postupně. Může se tedy stát, že na některé projekty prostě nebudou v danou chvíli peníze. „Žádosti žadatelů o dotaci, na které se nedostane, budou okamžitě převedeny do takzvaného zásobníku žádostí, z nichž budou v momentě přísunu dalších peněz z výnosu z prodeje emisních povolenek, podpořeni ti žadatelé, jejichž projekt čeká v zásobníku žadatelů nejdéle,“ uvádí v informačním zpravodaji státní fond.

Tím se kontinuální výzva liší od staré verze, protože dříve by při vyčerpání finančního krytí fond ukončil příjem žádostí. Nyní můžete žádosti podávat po celou dobu neomezeně, je však potřeba počítat s tím, že pokud bude žádostí hodně a finance nebudou stačit, budete muset nějaký čas na dotaci stejně počkat.

Výhody kontinuálního programu vidí ministr životního prostředí Richard Brabec
v tom, že žadatelé dlouho dopředu ví, jaké jsou podmínky pro získání dotace a nemusejí se stresovat častými změnami jako doposud. Stejně funguje systém dotací například v Německu.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Nová zelená úsporám se doplňuje s takzvanými kotlíkovými dotacemi, které jsou určeny především na financování výměny kotlů a tepelných čerpadel. Zelené dotace tak tuto sekci nově omezily. Dotaci poskytuje Operační program Životního prostředí a příspěvky jsou vypláceny prostřednictvím krajů. „Věříme, že o program výměny kotlů bude velký zájem a podaří se jím i nastartovat cestu ke zlepšení stavu ovzduší
v celé zemi,“ dodává ministr Brabec.