Strašit, nebo nestrašit děti čertem?

Už 5. prosince děti navštíví známá trojice – Mikuláš, anděl a čert. Děti ví, že pokud byly hodné, dostanou sladkou odměnu. Jestliže ne, může si je čert odnést do pekla. Je pravda, že některé ratolesti mají z příchodu čerta takový strach, že může dojít i k pláči a křiku. Kde najít tu správnou mez, aby byla návštěva Mikuláše výchovná a dítě z ní později nemělo trauma?

„Jestli si neuklidíš pokoj, odnese si tě čert!“ Věty podobného typu zaznívají rodinami většinou už od půlky listopadu. Je dobrý nápad je používat? Rozhodnutí leží především na rodičích. Ti totiž vědí nejlépe, jaké povahy je jejich dítě, případně jakým způsobem na čerta reaguje. „Všeobecně platí, že záleží na povaze dítěte – některé děti si z čertů nebudou nic dělat a citlivější to může velmi stresovat,“ uvádí nás do problematiky psycholožka Pavla Černá.

VŠEHO S MÍROU
Můžeme tedy vůbec strašit děti čerty? Je to vhodné? Podle Černé velmi záleží na tom, co myslíme slovem strašit. „Vyhrožovat dítěti, že si je odnese zlý čert, nepovažuji u dětí za rozumné. Ale „strašit“ dítě stylem, když budeš zlobit, tak přijde Mikuláš se zlým čertem a místo dárku dostaneš uhlí, je pro většinu dětí přijatelné,“ uvádí. Důležité je strašení nepřehnat a dělat ho citlivě.

HROZBY ČERTEM
Věty typu: „Jestli neposlechneš, zavolám na tebe čerty.“ Nemusí být vždy tou správnou variantou. „Pokud fungují a pokud to dítě zbytečně netraumatizuje, tak klidně. Ale obecně, hrozby, které rodič není schopný plnit, velice rychle ztrácí na účinku,“ dodává Černá.

JAK DLOUHO MŮŽEME POUŽÍVAT MIKULÁŠE?
Pokud chcete výchovně strašit děti příchodem Mikuláše a čertů po celý rok, nemá to cenu. „Rok je pro dítě tak dlouhá doba, že „vyhrožovat“ v létě čertem, který přijde až na Mikuláše, je pro dítě tak daleko, že to ztrácí efekt,“ říká Černá. Jestliže chcete dítě upozornit na fakt, že už vás brzy navštíví čert i Mikuláš, bohatě to stačí zmínit v půlce listopadu.

DEN PLNÝ DĚSU, ČI PŘÍJEMNÁ TRADICE
Jak z 5. prosince udělat den, na který se dítě bude těšit a ne se ho bát? Tady je úkol na rodiči, jakým způsobem dítěti tuto tradici podává. „Pokud používá Mikuláše a čerty výhradně jako strašáka, nemůže očekávat, že děti se budou na prosinec těšit,“ říká Černá. Ale jestliže je v rodině tato tradice vedená spíše na systému odměny za dobré chování, tak proč by se mělo bát? Nemá k tomu důvod.

ÚČINEK VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ
Děti jsou často nabádány k tomu, aby Mikuláši slíbily, že už budou hodné. Většina z nich to však řekne jen proto, aby je čert nevzal do pekla. Jak je nebezpečí zažehnáno, může se vše vrátit do starých kolejí. A strašit děti na jaře, že v prosinci si je Mikuláš zase zkontroluje, nemá význam. „Opět záleží na tom, jak rodič s čertem pracuje. Jak, kdy a zda vůbec používá čerta jako výhrůžku,“ dodává Černá.

ZVÁT DOMŮ, NEBO PŘIJÍT NA NÁMĚSTÍ?
Dilema, zda si zvát čerty k sobě domů, nebo je raději jít někam navštívit, záleží na dítěti a na tom, jak rodič jeho návštěvu podá. „Jestliže je dítě úzkostné a nelibě reaguje na kohokoliv cizího a my ho ještě „strašíme“ tím, že si ho čerti odnesou, tak je nevhodné je pozvat,“ vysvětluje psycholožka. Na druhou stranu, pokud se to dítěti podá tak, že přijde Mikuláš a s ním hodný anděl a zlý čert (který na něj udělá bububu kvůli zlobení), dítě pak ukáže Mikuláši, co se naučilo a Mikuláš s andělem ho před čertem ochrání, pak by v pozvání domů nemusel být problém. Vždy ale záleží na zhodnocení situace rodiči. Ve většině měst a vesnicích je možné navštívit pekelníky na náměstí nebo v kulturním domě.

S ČERTEM SE DOMLUVTE DOPŘEDU
Rodiče by si sami měli odpovědět, co od pozvání čertů očekávají. Má to být pekelník jako pohádková bytost? Nebo trochu děti postrašit? Rodič je totiž ten, který nejlépe zná charakter dítěte. Všeobecně je dobré říct čertu příklady nějakých konkrétních prohřešků, které může na ratolest použít. „Dále je dobré domluvit si s čertem nějaké znamení, kterým zarazíme „strašení“ pokud lépe odhadneme, že už je to na dítě moc. Popřípadě se můžeme s ním domluvit, jakým způsobem budeme dítě před čertem bránit, aby nedocházelo k zbytečné a někdy nevhodné improvizaci,“ doplňuje psycholožka. Rozhodně si dejte pozor, koho si do domu na strašení pozvete. Čert má mít cit pro děti a vědět, že za určitou hranici už se prostě nejde. To, aby se situace nevyhrotila, by měl zajistit Mikuláš. Ten má totiž za úkol se dítěte před čertem zastat a pekelníka uklidnit. Zasáhnout má už ve chvíli, kdy začne dítě natahovat. Nejlepší jistotou je pozvat si nějaké své známé nebo někoho na doporučení. Těm alespoň můžete věřit, že strašení nebude přes čáru.

KDY PEKELNÍKA VYNECHAT ÚPLNĚ?
Když víte, že vaše ratolest nesnese nebo jen těžce snese někoho cizího ve své blízkosti,rozhodně nezvěte čerta ani Mikuláše. Na dítě by to nemělo dobrý účinek. Některé dítě po takovém zážitku nechce zůstat samo doma, nechce jít spát do své postele nebo jít v noci potmě na záchod.

ČERT A MALÉ DĚTI DO DVOU LET
U menších děti do dvou let spíše než pozvánku domů zvolte třeba návštěvu náměstí. „Popřípadě pokud už zveme Mikuláše kvůli staršímu sourozenci, nechat mladšího třeba i celou dobu v náručí (pokud to vyžaduje) a spíše s ním pozorovat situaci, než nechat Mikuláše a čerta, aby si povídali i s tím mladším. Opět ale záleží na reakci dítěte,“ radí Černá.

KDY JE DÍTĚ NA MIKULÁŠE MOC STARÉ?
Jak poznat, že už je dítě na tuto tradici příliš staré? „Když už to bere jako legraci, když si plně uvědomuje, že jsou to jen kamarádi rodičů a vysmívá se tomu,“ říká Černá. Ale některé děti si mohou Mikulášskou tradici klidně užívat i ve 12–13 nebo 15 letech. A pak sami pokračovat tím, že se za ně budou převlékat.

NEJHORŠÍ MOŽNÉ TRAUMA
I u na první pohled neškodné tradice hrozí určité malé riziko, že si dítě z večera odnese nějaké trauma. Může se jednat o koktavost nebo noční pomočování, jelikož jsou to časté reakce na stresové situace. „V úplně extrémním případě je možné, že se u dítěte vyvine nějaký typ strachů tzv. fobie,“ doplňuje Černá.