Tepelné čerpadlo může zahřát i ušetřit

Chcete mít doma hezky zatopeno, ale zároveň hledáte, kde byste ušetřili? Zauvažujte o tepelném čerpadle. Nejen že v zimě zahřeje, ale v létě dokáže i klimatizovat, případně odvlhčit vzduch. Navíc je šetrný k přírodě, protože využívá především obnovitelné zdroje energie. Je však třeba zvážit, jaký typ čerpadla si pořídíte. Záleží nejen na parametrech vašeho domu, ale také na pro vás nejvhodnější variantě. Investice se vám může několikrát vrátit.

Tepelné čerpadlo je zajímavou a šetrnou možností, jak vytápět svůj dům. Vyzdvihnout se dají především tři jeho vlastnosti. Zaprvé, má nízké provozní náklady. Zadruhé, je bezobslužné. Na rozdíl od kotlů na tuhá paliva po úvodním nastavení již funguje zcela samo. A zatřetí, je ekologické. Neprodukuje totiž žádné zplodiny, kterými byste obtěžovali své okolí – sousedy i planetu Zemi. Jak tepelné čerpadlo funguje a jaký typ bude pro vás nejvhodnější?

PRACUJE NA PRINCIPU OBRÁCENÉ LEDNICE
Tepelné čerpadlo slouží především k vytápění, ohřevu vody a k dalším věcem, které je možné od těch základních odvodit. Může například vyhřívat bazén, vytápět garáž a je také možné ho propojit se systémem regulované ventilace. Všechna tepelná čerpadla však fungují na stejném principu – jako obrácená lednice. Na jednom místě odebírají energii v podobě tepla, aby ji na jiném místě mohla vydat.

ROZDĚLENÍ ČERPADEL
Tepelná čerpadla se vyrábí ve čtyřech základních variantách. Jsou to: Vzduch/voda, Země/voda, Voda/voda, Vzduch/vzduch.

VZDUCH/VODA
Tyto názvy znamenají to, že prvním slovem, například vzduch, je míněno to, odkud je teplo odebíráno, a druhým slovem voda, je míněno to, kam je teplo dodáváno. „Pokud vám tedy někdo řekne, že má tepelné čerpadlo vzduch/voda, tak to znamená, že odebírá teplo ze vzduchu a ohřívá si doma vodu pro vytápění nebo k ohřevu užitkové vody,“ vysvětluje majitel společnosti Tepelná čerpadla Mach Stanislav Mach.

ZEMĚ/VODA
U systému země/voda se teplo odebírá ze země a dodává do vytápění domu a ohřevu užitkové vody. Ze země se teplo odebírá důmyslným systémem plastových trubek, které jsou různými způsoby uloženy do země v hloubce kolem 1,5 m. „Jen pro informaci, kdo uvažuje o této variantě, tak je zapotřebí mít volnou plochu, například zahrady, o čtyřnásobku celkové vytápěné plochy domu,“ říká Mach. Například potřebujete-li vytápět 200 m2 plochy v domě, tak potřebujete mít k dispozici kolem 800 m2 zahrady pro uložení zemního kolektoru. Zemním kolektorem se myslí důmyslný systém plastových trubek uložených v zemi. Další variantou, které se také říká země/voda, jsou hlubinné vrty. Jedná se o systém, kde se nejprve vyvrtá hluboký vrt o průměru 13 cm a ten se vystrojí plastovým potrubím, a to do hloubky až 150 m. Většinou se realizují vrty dosahující hloubky přibližně 100 m.

VODA/VODA
Voda/voda je systém, který je tvořen dvěma otevřenými studnami. Z jedné studny se voda odebírá a do druhé studny se ochlazená voda vrací. Toto řešení je nejnáročnějším technickým způsobem na samotné provedení. „Pro rodinný domek, který má například čtyři obytné místnosti, je zapotřebí denně kolem 15–20 m3 vody, což není vůbec málo,“ uvádí Mach. Podle něj se v současné době tento systém realizuje velmi ojediněle. „Je to dáno tím, že obecně klesá hladina spodních vod, vody ubývá a stává se pro nás spíše vzácností,“ dodává.

VZDUCH/VZDUCH
Další variantou je systém vzduch/vzduch. V našich podmínkách se jedná o spíše ojedinělou aplikaci u běžných domů. Toto technické řešení se začíná rozšiřovat u novostaveb, kde je jejich energetická náročnost opravdu velmi malá. „Domy rea-
lizované s velmi malou tepelnou ztrátou jsou vybavené centrálním nuceným větráním a pomocí něho je možné ohřívaný vzduch rozvádět po celém domě,“ říká Mach.

VÝHODY TEPELNÝCH ČERPADEL
Podle Macha mají tepelná čerpadla opravdu mnoho výhod. „Díky čtyřiadvacetileté praxi v oboru to mohu jen potvrdit,“ říká. U svých zákazníků se setkává převážně s těmito názory:

  • Tepelné čerpadlo jsme si pořídili, protože nechceme zatěžovat životní prostředí.
  • Tepelné čerpadlo je jednoduché na obsluhu.
  • Tepelné čerpadlo vydrží několik desítek let.
  • Tepelným čerpadlem se může dům i chladit.

CENA MŮŽE ODRADIT
Jednou z nevýhod, které řada lidí uvádí, je vyšší pořizovací cena. Ta může mnohé zájemce odradit. Pořizovací cena se ale výrazně liší, jedná se o velké cenové rozpětí. Můžete si pořídit systém vzduch/voda za 120 tis. Kč, ale i za 300 tis. Kč. U systému voda/voda nebo u vrtů je částka o hodně vyšší. Abyste si zvolili to správné řešení, nejlepší je se dopředu co nejvíce informovat, jak u odborníků, tak z různých recenzí od lidí, a neunáhlit se. „Nejlevnější řešení obvykle nebývá to správné. Navíc, dnes bych nevýhodu, že je tepelné čerpadlo dražší na pořízení, nebral ani tak vážně. Celá řada investorů si umí dopředu spočítat, kolik svým provozem ušetří, a pak je rozhodnutí již lehčí,“ doplňuje Mach.

KOLIK UŠETŘÍTE?
Společně s vytápěním dřevem se tepelné čerpadlo řadí k těm nejlevnějším – navíc neprodukuje žádné zplodiny. Oproti plynovému nebo elektrickému kotli ušetří tepelné čerpadlo zhruba 40–60 % energie. Odborníci se povětšinou shodují, že doba návratnosti investice je kolem 6–8 let. Jedná se však o obecný odhad, vše závisí na spoustě konkrétních podmínek.

NA INSTALACI JE LEPŠÍ ZAVOLAT ODBORNÍKY
Tepelná pohoda v domě se správnou provozní ekonomikou není jen o samotném tepelném čerpadlu. Záleží na celém systému včetně otopné soustavy, ohřevu teplé vody, chlazení atd. Samotnou instalaci je nejlepší nechat na odbornících. „Odborník se pozná převážně tak, že mluví narovinu, má dlouholetou zkušenost a spíše ho zajímá technická stránka věci a představy zákazníka. Až pak u něj hraje roli cena,“ dodává Mach.